image

Apothekers Organisatie
a|d Merwede

Contact

Waarom

Apothekers Organisatie aan de Merwede (AOM) is opgericht om optimale farmaceutische zorg te leveren aan de patiënten en cliënten in het verzorgingsgebied van de regio Gorinchem en Dordrecht en directe omgeving.

De deelnemende openbaar apothekers werken daartoe samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en andere zorgpartners in zowel de eerste- als tweedelijnszorg.

Onze missie

 • AOM is de coöperatie van en voor openbaar apothekers in de regio Gorinchem & Dordrecht en directe omgeving en behartigt de belangen van die openbaar apothekers. 
 • AOM draagt bij aan het realiseren van een sterke Eerste lijn met als uitgangspunt de beste zorg voor de patiënt. 
 • AOM bevordert een optimale, innovatieve farmaceutische patiëntenzorg geleverd door openbaar apothekers. 
 • AOM ziet farmaceutische patiëntenzorg als zorg gericht op de patiënt in directe samenwerking met het gehele zorgveld om die patiënt, waarbij de openbaar apotheker met zijn team de kennis en kunde inzake de farmaceutische zorg proactief aanbiedt en deelt.
 • We streven naar herkenning en erkenning van de openbaar apotheker als zorgverlener van farmaceutische patiëntenzorg.

Onze kijk op zorg

 • We zien de openbaar apotheker als coach van de patiënt in zijn geneesmiddelengebruik, als bewaker van de medicatieveiligheid. Zo helpt hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te behouden c.q. te verhogen.
 • De openbaar apotheek vormt daarbij de meest laagdrempelige voorziening in de wijk waarbij de samenwerking met de andere zorgpartners van essentieel belang is.
 • Verbetering en vernieuwing, innovatie, van verleende farmaceutische zorg vinden we belangrijke aandachtsgebieden. We willen de samenwerking van de openbaar apotheker met het gehele zorgveld optimaliseren en daarin de openbaar apothekers faciliteren.

Elkaar vinden en verbinden

Alleen door nauw samen te werken en met elkaar te verbinden is optimale zorg bereikbaar. Een samenwerking tussen de deelnemende openbaar apotheken en tussen de multidisciplinaire regionale zorgpartners. Zo onderhouden we nauwe contacten met huisartsen, specialisten, ziekenhuisapothekers, thuiszorgmedewerkers en anderen die actief zijn in het zorgveld van AOM. De projectgroepen van AOM maken die verbinding. Zodat we elkaar weten te vinden en de zorg rondom de patiënt/cliënt aan elkaar kunnen verbinden. 

Optimale zorg(projecten)

 • Medicijnen gratis thuis bezorgd 
 • Eerste en Tweede lijn coördinatie 
 • FarmaceutischePatiëntenZorg (FPZ) 
 • Geneesmiddelenbeschikbaarheid en vergoedingen 
 • Regionale zorg
 • Scholing en personeel 
 • Thuiszorg en instellingen

Heeft u vragen over een van de onderwerpen betreffende deze zorgprojecten of andere vragen die de farmaceutische zorg betreffen? Heeft u ideeën of wilt u meedenken? Neemt u dan contact op met: bureau@apothekersorganisatiemerwede.nl

Wie

Bij de Apothekers Organisatie aan de Merwede UA zijn 60 apothekers werkzaam in 40 apotheken in Gorinchem, Dordrecht en omgeving aangesloten. AOM werkt onder andere nauw samen met de volgende organisaties:

 • SIR Leiden; een expertisecentrum dat zich richt op de farmaceutische zorgpraktijk en zich inzet om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen ten behoeve van het welzijn van de patiënt door verbinding van de farmaceutische zorgpraktijk, onderzoek, onderwijs en opleiding.
 • Huisartsenorganisatie Drechtdokters in Dordrecht en Huisarts en Zorg in Gorinchem
 • (Thuis)zorgorganisaties, o.a. Rivas
 • Beatrixziekenhuis Gorinchem, Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
 • Patiëntenorganisaties actief in de regio
 • Dienstapotheek Drechtsteden en Dienstapotheek Gorinchem en omstreken
 • Stichting Drechtzorg; een samenwerkingsverband van 34 verschillende organisaties van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, GGD, apotheken en gehandicaptenzorg uit Dordrecht, Gorinchem en omstreken (regio Waardenland)
 • Zorgverzekeraars, o.a. VGZ en CZ
 • Branche apothekersorganisatie KNMP
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik IVM

Wij hebben een samenwerking met o.a.

Contact

Het bestuur

Het bestuur van onze coöperatie wordt gevormd door: 

 • Frans Jansen (voorzitter) - openbaar apotheker BENU Apotheek Gorinchem
 • Paul van Bakel sr (penningmeester) - openbaar apotheker Samenwerkende Apotheken Sliedrecht
 • Wouter Pannekoek - openbaar apotheker HaGi apotheek, Hardinxveld-Giessendam
 • Tom Houben - openbaar apotheker Admiraal Apotheek, Dordrecht
 • Kitty Faber - openbaar apotheker/clustermanager BENU Apotheek
Onze kaderapotheker

Michèle Hermans-De Craan, apotheker in Nieuw-Lekkerland, is de kaderapotheker voor onze regio. Zij is in opleiding met ouderenzorg als specialisatie.

Heeft u vragen aan het bestuur, onze kaderapotheker, een van onze leden, of wenst u dat iemand van hen contact met u opneemt? Neem dan contact op met onze bureaumedewerker, zie onderstaande gegevens. Zij helpt u verder om in contact te komen met de juiste persoon.

Contactpersoon: Marita van Herpen (bureausupport) / 06-53705216
E-mailadres: bureau@apothekersorganisatiemerwede.nl

Postadres: Postbus 304, 3360 AH Sliedrecht